Terms of Sale

Introduction

This purchase is governed by the below standard sales conditions for consumer purchases of goods over the Internet. Consumer purchases over the internet are mainly regulated by the Contracts Act, the Consumer Purchases Act, the Marketing Act, the Cancellation Act and the E-commerce Act, and these laws give the consumer inalienable rights. The laws are available at www.lovdata.no. The terms of this agreement are not to be understood as any limitation of the statutory rights, but set out the parties' most important rights and obligations for the trade.

The terms and conditions of sale have been prepared and recommended by the Norwegian Consumer Protection Authority. For a better understanding of these sales conditions, see the Norwegian Consumer Protection Authority's guide here.

The Norwegian version of these terms shall take precedence in case of conflict between translations.

1. The Agreement

The agreement consists of these terms and conditions of sale, information provided in the ordering solution and any separately agreed terms. In the event of any conflict between the information, what is separately agreed between the parties takes precedence, as long as it does not conflict with mandatory legislation.

The agreement will also be supplemented by relevant legal provisions that regulate the purchase of goods between traders and consumers.

2. The parties

Selger er Vestfold Studentsamfunn, Raveien 201 3184 Borre Norge, [email protected], +47 97321314, 976513789, og betegnes i det følgende som Selger/Selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som Kjøper/Kjøperen.

3. Price

The stated price for the goods and services is the total price the buyer must pay. This price includes all taxes and additional costs. Additional costs that the seller has not informed about before the purchase shall not be borne by the buyer.

4. Conclusion of agreement

The agreement is binding for both parties when the buyer has sent their order to the seller.

The agreement is nevertheless not binding if there has been a typing or typing error in the offer from the seller in the ordering solution in the online store or in the buyer's order, and the other party realized or should have realized that there was such an error.

5. The payment

The seller can demand payment for the item from the time it is sent from the seller to the buyer.

If the buyer uses a credit or debit card for payment, the seller can reserve the purchase price on the card when ordering. The card is charged on the same day the item is sent.

When paying by invoice, the invoice is issued to the buyer when the goods are dispatched. The payment deadline appears on the invoice and is a minimum of 14 days from receipt.

Buyers under the age of 18 cannot pay with a subsequent invoice.

6. Delivery

Delivery has taken place when the buyer, or his representative, has taken over the thing.

If no delivery time is stated in the order solution, the seller must deliver the goods to the buyer without undue delay and no later than 30 days after the order from the customer. The goods must be delivered to the buyer unless otherwise separately agreed between the parties.

7. Risk for the goods

The risk for the goods passes to the buyer when he, or the buyer's representative, has had the goods delivered in accordance with point 6.

8. Right of withdrawal

Unless the agreement is exempt from the right of cancellation, the buyer can cancel the purchase of the goods in accordance with the Cancellation Act.

The buyer must notify the seller of using the right of withdrawal within 14 days of the deadline starting to run. The deadline includes all calendar days. If the deadline ends on a Saturday, holiday or bank holiday, the deadline is extended to the nearest working day.

The withdrawal period is deemed to have been met if notification is sent before the end of the period. The buyer has the burden of proof that the right of withdrawal has been exercised, and the notification should therefore be made in writing (right of withdrawal form, e-mail or letter).

The cancellation period starts to run:

  • When purchasing individual items, the cancellation period will run from the day after the item(s) have been received.
  • If a subscription is sold, or the agreement involves regular delivery of identical goods, the deadline runs from the day after the first shipment is received.
  • If the purchase consists of several deliveries, the cancellation period will run from the day after the last delivery has been received.

The withdrawal period is extended to 12 months after the end of the original period if the seller does not inform the seller before the conclusion of the agreement that there is a right of withdrawal and a standardized withdrawal form. The same applies in the event of a lack of information on terms, deadlines and procedures for exercising the right of withdrawal. If the trader makes sure to provide the information during these 12 months, the cancellation period still expires 14 days after the day the buyer received the information.

When using the right of withdrawal, the goods must be returned to the seller without undue delay and no later than 14 days from the notification of the use of the right of withdrawal being given. The buyer covers the direct costs of returning the item, unless otherwise agreed or the seller has failed to state that the buyer must cover the return costs. The seller cannot set a fee for the buyer's use of the right of withdrawal.

The buyer can try or test the goods in a proper way to determine the nature, properties and function of the goods, without the right of withdrawal being lost. If the examination or testing of the goods goes beyond what is reasonable and necessary, the buyer may be held liable for any reduced value of the goods.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Ticket purchase

Kjøp av billetter til arrangementer, festivaler, osv. hos selger er unntatt angreretten etter norsk lov og regnes som bindende med mindre annet fremkommer ved salg. Dersom et arrangement av Selger avlyses eller utsettes, har likevel Kjøper rett til på refusjon av billetten. Alle billettkjøp hos selger er personlige og registreres på navn, og det er ikke mulig og å noen måte selge eller overdra billetten til andre personer. Billetter må til en hver tid kunne fremvises Selger sammen med gyldig legitimasjon for å være gyldig.

Øvrige vilkår for bruk av billetter samt øvrige krav på forhånd, under, eller etter arrangementer kan spesifiseres av Selges ved salg av billetten og vil være bindende for kjøper. Herunder gjelder også de regler og lover Selger på deres arrangementer er pålagt å håndheve.

Dersom kjøper skulle forsøke å misbruke billetten eller på noen annen måte mislede selger eller bryte disse vilkårene, kan selger kansellere billetten uten at den refunderes. Dette innebærer, men er ikke begrenset til å dele billetten med venner for at flere skal få delta på en billett, brudd på selgers vilkår for arrangementer, unndragelse av kjøpers forpliktelser, eller andre brudd på vilkår og retningslinjer. Selger kan også under disse omstendigheter utestenger kjøper og øvrige personer som deltar i bruddet på disse vilkårene fra deltagelse på arrangementer, samt utestenge nevnte personer fra fremtidig kjøp og bruk av billetter. Selger kan alternativt belaste kjøper et gebyr for å kunne fortsette å bruke billetten i de tilfeller hvor selger har retten til å kansellere billetten uten refusjon, gebyret bestemmes av selger.

På alle arrangementer hvor Selger er forpliktet å håndheve relevante lover og retningslinjer, eksempelvis på arrangementer med servering jf. serveringsloven og alkoholloven, kan Selger kreve at Kjøper følger disse reglene og ta de handlinger nødvendig for håndhevele. Dersom Kjøper bryter retningslinjer, lover, eller på andre måter lager bråk, er til sjenanse for andre gjester, osv. kan Selger kansellere billetten uten at den refunderes samt utestenge Kjøper fra arrangementer.

10. Delay and non-delivery - the buyer's rights and deadline for reporting claims

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

In the case of claims for default powers, the notification should be in writing (for example e-mail) for reasons of evidence.

Fulfillment

The buyer can maintain the purchase and demand fulfillment from the seller. However, the buyer cannot demand fulfillment if there is an obstacle that the seller cannot overcome, or if fulfillment will cause such a great inconvenience or cost to the seller that it is significantly out of proportion to the buyer's interest in the seller fulfilling. Should the difficulties disappear within a reasonable time, the buyer can still demand fulfillment.

The buyer loses his right to demand fulfillment if he or she waits an unreasonably long time to make the claim.

Cancellation

If the seller does not deliver the goods at the time of delivery, the buyer must call on the seller to deliver within a reasonable additional deadline for fulfillment. If the seller does not deliver the goods within the additional deadline, the buyer can cancel the purchase.

However, the buyer can cancel the purchase immediately if the seller refuses to deliver the item. The same applies if delivery at the agreed time was decisive for the conclusion of the agreement, or if the buyer has notified the seller that the time of delivery is decisive.

If the thing is delivered after the additional deadline the consumer has set or after the time of delivery which was decisive for the conclusion of the agreement, a claim for cancellation must be made within a reasonable time after the buyer became aware of the delivery.

Replacement

The buyer can claim compensation for a slight loss as a result of the delay. However, this does not apply if the seller proves that the delay is due to an obstacle beyond the seller's control that could not reasonably have been taken into account at the time of the agreement, avoided, or overcome the consequences of.

11. Defects in the goods - the buyer's rights and deadline for complaints

If there is a defect in the goods, the buyer must, within a reasonable time after it was discovered or should have been discovered, notify the seller that he or she wants to claim the defect. The buyer has always complained in sufficient time if it happens within 2 months. from the time the defect was discovered or should have been discovered. Complaints can be made no later than two years after the buyer took over the item. If the product or parts of it are intended to last significantly longer than two years, the complaint deadline is five years.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Complaints to the seller should be made in writing.

Correction or redelivery

The buyer can choose between demanding that the defect be rectified or delivery of similar items. The seller can nevertheless object to the buyer's claim if the implementation of the claim is impossible or causes the seller unreasonable costs. Correction or redelivery must be made within a reasonable time. In principle, the seller does not have the right to make more than two remedial attempts for the same defect.

Price reduction

The buyer can claim an appropriate price reduction if the item is not corrected or re-delivered. This means that the ratio between the reduced and agreed price corresponds to the ratio between the item's value in defective and contractual condition. If there are special reasons for this, the price discount can instead be set equal to the significance of the defect for the buyer.

Cancellation

If the item has not been corrected or re-delivered, the buyer can also cancel the purchase if the defect is not insignificant.

12. The seller's rights in the event of the buyer's default

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Fulfillment

The seller can maintain the purchase and demand that the buyer pays the purchase price. If the goods are not delivered, the seller loses his right if he waits an unreasonably long time to make the claim.

Cancellation

The seller can terminate the agreement if there is a significant payment default or other significant default on the part of the buyer. The seller cannot withdraw if the entire purchase price has been paid. If the seller sets a reasonable additional deadline for fulfillment and the buyer does not pay within this deadline, the seller can cancel the purchase.

Interest in case of late payment/collection fee

If the buyer does not pay the purchase price in accordance with the agreement, the seller can claim interest on the purchase price in accordance with the Late Interest Act. In the event of non-payment, the claim may, after prior notice, be sent to debt collection. The buyer can then be held liable for fees according to the Debt Collection Act.

Fee for uncollected, non-prepaid goods

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

13. Warranty

A warranty given by the seller or manufacturer gives the buyer rights in addition to those the buyer already has under non-derogable legislation. A guarantee thus implies no restrictions on the buyer's right to complaint and claim in the event of delay or defects according to points 9 and 10.

14. Personal data

The controller for collected personal data is the seller. Unless the buyer agrees to something else, the seller, in line with the Personal Data Act, can only obtain and store the personal data that is necessary for the seller to be able to carry out the obligations under the agreement. The buyer's personal data will only be disclosed to others if it is necessary for the seller to complete the agreement with the buyer, or in statutory cases.

15. Conflict resolution

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

The European Commission's complaints portal can also be used if you wish to lodge a complaint. It is particularly relevant if you are a consumer living in another EU country. The complaint is filed here: http://ec.europa.eu/odr.

Conflicts where the parties cannot reach an agreement must be resolved by court proceedings. Cases must be brought before the Vestfold district court.

Sist oppdatert: 01. desember 2023